top of page

Oss i Østerøy Naturbarnehage

Janne Nystrand

Daglig leder

Utdannet førskolelærer i 2000 
Videreutdanning i spesialpedagogikk 2001

Ansatt siden 2000

Maria Løvås Andersen

Pedagogisk leder Harestua
Utdannet førskolelærer 2020
Ansatt siden 2021

Marianne Brurberg

Pedaogogisk leder Knøttebo

Utdannet barnevernspedagog i 2009

Videreutdanning i barnehagepedagogikk 2017/2018

Videreutdanning i småbarnspedagogikk 2018/2019

Ansatt siden 2019

Hilde Aabol

Barnehagelærer Knøttebo
Utdannet førskolelærer i 1987
Ansatt siden 1990

Karoline Breiner

Barnehagelærer Knøttebo

Utdannet barnehagelærer 2019
Ansatt siden 2022

Sølvi Fredriksen

Barnehagelærer Harestua
Utdannet førskolelærer 2000
Ansatt siden 2017

Eileen Rove

Assistent Knøttebo
Ansatt siden 1990

Bente-Lill Antonsen

Assistent Harestua
Ansatt siden 1994

Ringevikar fra høsten 2021

Trine Sørmo Svendsen

Barne og ungdomsarbeider Knøttebo
Utdannet oktober 2015
Ansatt siden 2003

Renate Aabol

Assistent Harestua

Ansatt siden 2005

Elin Nilsen

Assistent Knøttebo

Ansatt siden 2005

Laila Orerød

Barne og ungdomsarbeider Knøttebo
Utdannet november 2015
Ansatt siden 2009

Anne Grete Hobbelstad

Assistent Harestua/Knøttebo
Ansatt siden 2011

Amy Edvardsen

Barne og ungdomsarbeider Harestua/Knøttebo
Utdannet 2017

Ansatt siden 2018

Ellen Akabbal

Støttepedagog og barnehagelærer Harestua

Utdannet førskolelærer 1988
Ansatt siden 2018

Siw Fronth-Pedersen

Assistent Harestua/Knøttebo
Ansatt siden 2018

bottom of page