©2019 by Østerøy Naturbarnehage.

Oss i Østerøy Naturbarnehage

Daglig leder

Utdannet førskolelærer i 2000 
Videreutdanning i spesialpedagogikk 2001

Ansatt siden 2000

Janne Nystrand

Pedagogisk leder Harestua
Utdannet førskolelærer 2014
Ansatt siden 2014

Julie Sofie Lund Rauan

Pedaogogisk leder Knøttebo

Utdannet barnevernspedagog i 2009

Videreutdanning i barnehagepedagogikk 2017/2018

Videreutdanning i småbarnspedagogikk 2018/2019

Ansatt siden 2019

Marianne Brurberg

Barnehagelærer Harestua
Utdannet førskolelærer i 1987
Ansatt siden 1990

Hilde Aabol

Barnehagelærer Knøttebo

Støttepedagog Harestua

Utdannet faglærer i praktiske og estetiske fag i 2007

Videreutdanning i barnehagepedagogikk 2014/2015

Videreutdanning i småbarnspedagogikk 2016/2017

Ansatt siden 2011

Ida Kilde

Barnehagelærer Harestua
Utdannet førskolelærer 2000
Ansatt siden 2017

Sølvi Fredriksen

Assistent Knøttebo
Ansatt siden 1990

Eileen Rove

Assistent Harestua
Ansatt siden 1994

Bente-Lill Antonsen

Barne og ungdomsarbeider Harestua
Utdannet oktober 2015
Ansatt siden 2003

Trine Sørmo Svendsen

Assistent Knøttebo
Ansatt siden 2005

Renate Aabol

Assistent Harestua
Ansatt siden 2005

Elin Nilsen

Barne og ungdomsarbeider Knøttebo
Utdannet november 2015
Ansatt siden 2009

Laila Orerød

Assistent Harestua/Knøttebo
Ansatt siden 2011

Anne Grete Hobbelstad

Barne og ungdomsarbeider Harestua/Knøttebo
Utdannet 2017

Ansatt siden 2018

Amy Edvardsen

Støttepedagog Harestua/Knøttebo
Utdannet førskolelærer 1988
Ansatt siden 2018

Ellen Akabbal

Assistent Harestua/Knøttebo
Ansatt siden 2018

Siw Fronth-Pedersen