top of page

Velkommen til oss i Østerøy Naturbarnehage

{09315271-8353-46D3-BF54-028CA980F64E}_Ut på tur (14)_edited_edited.jpg
Lavotur (5)222.png

Naturopplevelser

Barn på tur er opptatt av hva de opplever når de er på tur. For barna er det ikke viktig å gå langt, men å kunne stoppe opp og se på ei maurtue, se etter sandkrabber, plukke bær eller leke i snøen. Er turen tilpasset barna, opplever barnet mestring.

57160286_135823310869648_363259653125332

Avdelinger

Vi består av to avdelinger; småbarnsavdelingen Knøttebo med 12 plasser fra 8-måneders alder, og Harestua med 26 plasser for de over to år.

tur og plaske i dam.JPG

Vårt konsept

Vårt konsept er naturbarnehage, valget er gjort etter nøye overveielse og er bygd på pedagogisk overbevisning og erfaring. Vi er overbevist om at vi gir barnet ditt noe det har bruk for, og som gjør dem i stand til å møte de utfordringene som vil møte dem senere i livet. 

Naturen har stor betydning for barns utvikling. De lærer gjennom aktiv prøving og feiling og dette gir naturen rike muligheter til.Vi opplever også at ved å være ute i skog og mark blir barna flinkere til å løse konflikter. Det kreves at de samarbeider for å løse utfordringer, enten det er en tung stokk som må flyttes, et tau som skal knytes høyt i et tre eller en maur som skal undersøkes. Ønske om å løse utfordringen blir viktigere enn hvem som har rett. Dette fremkaller situasjoner hvor selve livet leves i øyeblikket.

Ved at vi jobber så mye med natur og nærmiljø tror vi at barna får grunnleggende erfaringer og kunnskaper om natur, og forståelse for sammenhengene i den. Dette vil vi oppnå på en slik måte at barna utvikler respekt for og tilhørighet til liv, natur og nærmiljø.

Litt om oss

Vi er et foreldredrevet foretak (men likevel en normal privat barnehage), som startet opp i 1990 etter initiativ fra Østerøy Vellag. Vi består av to avdelinger; småbarnsavdelingen Knøttebo med 12 plasser fra 8-måneders alder, og Harestua med 26 plasser for de over to år.

Vi holder til på Østerøya rett etter Strand leirsted, 10 minutters kjøring fra sentrum. Vi er omgitt av skog og  mark på alle kanter, og har gangavstand til flotte strender . Uteområdet og omgivelsene våre er en av de aller beste og mest varierte i hele Sandefjord, hvor ungene får utfolde seg på mange slags vis, inkl. ballplass med syklemuligheter. I en lysning i nærheten har vi dessuten et område med en stor lavvo, rike klatremuligheter, husker og annet. Barnas foreldre har fri tilgang til lavvoen og multihuset(på barnehagens uteområde) til privat bruk. På vinteren har vi fine akebakker både i og utenfor barnhagens område, samt oppkjørte skiløyper rett utenfor gjerdet vårt. Vær velkommen til å se hva vi har å by på.

De fleste av våre barn kommer fra Busk, Gjekstad, Lahelleområdet, samt Østerøya. De siste har etter våre vedtekter fortrinnsrett hos oss dersom de har søkt innen hovedopptaksfristen som er 1. mars.

Det at vi er foreldredrevet innebærer, slik vi ser det, bare fordeler i forhold til en ordinær privat barnehage: Våre foreldre må delta på et par hyggelige dugnader i året (evt. kjøpe seg fri). De har stor innflytelse på driften av barnehagen med sine stemmer på årsmøtet (som er barnehagens høyeste organ), og med sine to representanter i samarbeidsutvalget og styret. Bortsett fra vanlig foreldrebetaling bidrar ikke foreldrene noe økonomisk til barnehagens drift. Dessuten har vi ingen eier som tar ut noe utbytte. Selv om vi er et foretak mottar vi like mye i driftstilskudd fra stat og kommune som alle andre private barnehager.

Vi er forøvrig medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund, og deres arbeidsgiverseksjon, PBL-A.Dette er med på å sikre kvaliteten i alle deler av vårt arbeid. Med dette følger egen sentral tariffavtale som gjør at vi ikke trenger å bruke unødig tid på bla. lønnsforhandlinger. Det er dessuten med på å sikre de ansatte gode velferdsbetingelser.

Ukene 26 og 27 (16).JPG

Nyheter

70240198_2145374309091886_78134266527259

Flammbært- brannbamsen

🚒 Dette er Flammbært. Han er brannvesenets gode hjelpe brannmann👨‍🚒
De siste dagene har han vært med skolestarterne hjem på besøk.

 

Sammen har de gått gjennom

huset for å kontrollere røykvarslere og brannslukningsapparat

{04e1aa55-c8f4-441f-bdd6-77f0046d19e5}_a

Personalmøte ute med Fiskesprell

Hva er vel bedre en varmmat på tur? 🤩
I dag har vi hatt personalmøte med masse ny inspirasjon for fiskemat på tur🐟 Fisken ble tilberedt på bål, stormkjøkken og med røykeovn👌🏻


Les mer om Fiskesprell her

{fbb711aa-425c-4c2b-97ee-378b46a34160}_a

FN dagen 24 oktober

Vi jobber med temaet Forut i september/oktober. Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager,
barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land.

 

I 2019 drar vi til Sierra Leone i Afrika og
blir kjent med fire år gamle Nanah. 
24 oktober skal vi ha basar til inntekt for Nanah. 

 

Her skal vi selge ting som barna har lagd, det er utlodning og salg av kake, kaffe og te.

Her finner du oss

Hjelmbybakken 10, 3237 Sandefjord, Norway

33 45 14 45

  • googlePlaces
  • facebook
  • instagram

Dine detaljer er sendt!

bottom of page